Forsiden


Uddannelsescenter Mariebjerg tilbyder undervisning, uddannelse og kollegie for unge og voksne med særlige behov.

I et spændende og udviklende læringsmiljø tilbyder vi en differentieret undervisning, der sætter den enkelte elev og dennes læring i centrum. Formålet er at gøre eleverne parate til et selvstændigt og aktivt voksenliv.

Vores elever kan vælge mellem et døgnskoleophold eller et dagskoleophold. I begge tilfælde har vi fokus på at skabe de bedst mulige rammer for et aktivt og trygt ungdomsliv præget af sammenhæng og fællesskab.

Vi tilbyder:

  • Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
  • Specialundervisning for unge og voksne (LSV)
  • Kursusundervisning
  • Rådgivning og vejledning
  • Kollegieophold
  • Klub