Afklaring før praktikken

 

Forud for praktikken skal lærer/pæd og elev besøge praktikstedet og snakke med praktikværten, så begge parter kan forberede sig bedst muligt på praktikken.

Forbesøget skal forberede eleven på den kommende praktik, og bør være så konkret, som muligt i forhold til; arbejdsopgave/udførelse, garderobe, kantine, toilet, pauser osv.

Endvidere skal der laves en forventningsafstemning bl.a. vedrørende:

  • Elevens egne mål, som er aftalt med lærer/pædagog ifm. planlægningen af praktikken.
  • Virksomhedens krav og forventninger til eleven
  • Aftaler om praktikopfølgningsbesøg og den afsluttende samtale skal fastlægges inden praktikken starter

 

Forplejning

Det skal afklares om eleven skal have madpakke med eller om man kan købe på praktikstedet.
Mariebjerg betaler 20 kr. om dagen til kost.
Det er ligeledes vigtigt, at undersøge virksomhedens frokostkultur, og aftale hvor og hvornår frokosten og pauser afvikles.

 

Transport

Det skal vurderes hvorledes transporten til og fra praktikstedet skal foregå. Transporten skal så vidt muligt foregå selvstændigt. Personalet vurderer udfra elevens kompetencer.
Mariebjerg udsteder klippekort til eleverne. Taxi bruges kun efter drøftelse med ledelsen.

 

Mødetider

Mødetider skal aftales og forsøges afstemmet med offentlig transport og gåafstand til praktikstedet.

 

Påklædning

Det skal aftales med praktikstedet, hvilken påklædning de forventer eleven har under arbejdets udførelse. Leverer praktikstedet tøjet, eller skal eleven/skolen organisere påklædningen. Er der behov for sikkerhedsfodtøj eller anden særlig påklædning, som eleven selv skal medbrinde, så tjekker personalet først skolens eget lager, og evt. nyindkøb koordineres med Kim Sandal

Kontaktinfo

Det skal tydeliggøres for praktikstedet, hvornår vi forventer at de kontakter os ifm. fravær og pludselig opståede problemer. Praktikstedet skal have navnet på kontaktpersoner på Mariebjerg.

 

Kontaktperson på praktikstedet

Der skal navngives en person, som Mariebjerg kan kontakte ifm sygdom og deslige.