Begrundelse for manual

Med denne manual ønsker vi fra Uddannelsescenter Mariebjerg at:

 

  • Praktikstederne oplever at de mødes med respekt
  • Give overblik over arbejdsprocesser og arbejdsgange vedr. praktik.
  • Imødekomme jobcentrets og UU-vejleders forventninger vedr. evaluering af praktikker
  • Strømligne vores procedurer vedr. praktik
  • Strømligne vores ”produkt” vedr. evaluering
  • Sikre elevens medindflydelse på praktikområdet

Previous page: Bestyrelsen
Næste side: Inden praktikken