Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er undervisning til unge og voksne fra 16 år og op efter
Undervisningen er et tilbud til dig, der har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning og som ikke kan søge andre uddannelsestilbud. Undervisningen sigter mod at forbedre din viden og dine færdigheder og derved gøre dig mere selvstændig og aktiv i forhold til din beskæftigelse, bolig og fritid. Udgangspunktet for undervisningen er dine forudsætninger, færdigheder, behov og interesser. Derfor har du en individuel undervisningsplan.

Undervisningen på Uddannelsescenter Mariebjerg
Undervisningen foregår som basisundervisning og som projektundervisning. I den daglige undervisning er du tilknyttet en basisgruppe. Her har du dine holdkammerater. Du har også en kontaktlærer og en kontaktpædagog, som du løbende har samtaler med om din undervisning.

Undervisningens indhold
Gennem undervisningen vil du udvikle dig personligt, socialt og fagligt. Du vil bl.a. få undervisning i kommunikation, hvordan du skaber netværk, identitet, uddannelse/beskæftigelse, samfundsorientering, sociale fag, hverdagsliv, fritid og egen økonomi.

Som en del af undervisningen kan du afprøve forskellige praktikker. Disse planlægges sammen med dig, så du føler dig tryg. Praktik kan f.eks. være et særligt tilrettelagt forløb på en arbejdsplads, et forløb på en anden uddannelsesinstitution, et beskyttet værksted samt praktik i aktivitets- og samværstilbud.

Kursus-undervisning (LSV)
Du kan også deltage i særlig tilrettelagte, kortere kursusforløb.

Uddannelsesbevis
Når du afslutter dit undervisning på Uddannelsescenter Mariebjerg, får du et uddannelsesbevis, der indeholder en beskrivelse af dine opnåede kompetencer.


Previous page: Praktik
Næste side: Praktik for Pædagogstuderende