Den 3 årige ungdomsuddannelse

For at blive optaget på den 3-årige ungdomsuddannelsen skal du kunne opfylde følgende:

  • Du skal have afsluttet folkeskolen
  • Du må ikke være over 25 år
  • Du må ikke kunne benytte andre ungdomsuddannelser

 

Vi forventer også, at du kan undervises i mindre grupper, og at du ikke skal have hjælp til alt det praktiske i det daglige. Er det ikke tilfældet, er din optagelse afhængig af, at din betalingskommune betaler for den ekstra støtte og de ekstra undervisningstimer, der er nødvendige. Dette aftales konkret i det enkelte tilfælde.

Hvordan søger jeg om optagelse på den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov?
Ansøgning om optagelse sker ved henvendelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning, skolevejleder, sagsbehandler eller til Uddannelsescenter Mariebjerg. Det er altid Ungdommens Uddannelsesvejledning, som indstiller til uddannelsen, og de laver, sammen med dig og dine forældre, et udkast til din uddannelsesplan.

Det er din kommune, der beslutter, om du kan optages på ungdomsuddannelsen, ligesom de afgør, på hvilken skole du kan gennemføre din ungdomsuddannelse.

Søger din kommune om din optagelse på Uddannelsescenter Mariebjerg, beslutter vi, om du kan optages på skolen.3-årige ungdomsuddannelsen

Hent her vores ansøgningsskema til Den 3-årige ungdomsuddannelsen STU. (PDF)


Previous page: Fotoalbum
Næste side: Specialundervisning for voksne