Den 3-årige ungdomsuddannelse

Den 3-årige ungdomsuddannelse er særlig tilrettelagt uddannelse(STU) til unge i alderen 16-25 år
Uddannelsen sigter mod at gøre dig parat til et selvstændigt voksenliv. Uddannelsen er rettet mod beskæftigelse, bolig og fritid. I samarbejde med dine pårørende og Ungdommens Uddannelsesvejledning er du med til at udarbejde din egen uddannelsesplan. Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik. Det ugentlige timetal er 21 timer.

Den 3-årige ungdomsuddannelse og afklaringsforløb
Din ungdomsuddannelse indledes med et afklaringsforløb. Dette kan vare op til 12 uger. Med udgangspunkt i dine indlæringsmuligheder, kvalifikationer og interesser udarbejder vi her indholdet i din ungdomsuddannelse. I forløbet arbejder du også med dine fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.Næste side: Undervisning