Efter praktikken

Praktikken afsluttes med en evaluering, som tager udgangspunkt i de opsatte mål samt evalueringsskemaet fra UU-vejleder og Jobcentret. 

Evalueringen foregår skriftligt i praktikevalueringsskabelonen på Intra.

Den skriftlige evaluering skal gemmes på intra, i elevens mappe, og Kim Sandal skal have besked herom, så han kan journalisere denne og sende den til jobcentret. 

Husk at opdatere praktikdatabasen, når praktikken er overstået.

I forbindelse med afslutningen af praktikken bør læreren/pædagogen og elev afholde en samtale, hvor forhold vedrørende praktikken drøftes. Der kan tages udgangspunkt i både forventningsafstemningen med praktikstedet , den konkrete evaluering og egne oplevelser.

Samtalen bør også føre til opstilling af nye mål og elevens forventninger til næste praktik og den fremtidige undervisning/træning.


Previous page: Under praktikken
Næste side: Praktikevalueringsskema