Inden praktikken

 

Eleven må ikke sendes i praktik før uddannelsesplanen er underskrevet, da statens arbejdsforsikring af eleven ikke er gældende før. Man skal derfor være særligt opmærksom på, at første-års elever, typisk ikke har en underskrevet uddannelsesplan før midt i november.

Praktikken skal være koordineret med UU, jobcentret og evt. kommunal sagsbehandler – og mål for praktikken og evalueringsform klarlægges. 

Inden man kontakter mulige praktiksteder, skal man orientere sig i praktik-databasen, og undersøge om praktikstedet har været kontaktet for nyligt eller ikke ønsker at blive kontaktet. 

Praktikkontrakten udarbejdes i samarbejde med eleven og praktikstedet – kontrakten skal indeholde konkrete målsætninger for praktikken. Målene udspringer af praktikevalueringsskemaet, og målene skal være evaluerbare både for lærer/pædagog og praktikværten. 

Den underskrevne praktikkontrakt skal afleveres til Kim Sandal, som journalisere og videresender til UU-vejlederen, som herefter opdaterer uddannelsesplanen. 

Når praktikken er fastlagt opdateres praktikdatabasen med elevinfo m.m.