Specialundervisning for voksne

For at blive optaget på specialundervisning for voksne skal du kunne opfylde følgende:

  • Du skal have afsluttet folkeskolen
  • Du må ikke kunne benytte andre tilbud efter anden lovgivning

Vi forventer også, at du kan undervises i mindre grupper, og at du ikke skal have hjælp til alt det praktiske i det daglige. Er det ikke tilfældet, er din optagelse afhængig af, at din betalingskommune betaler for den ekstra støtte og de ekstra undervisningstimer, der er nødvendige. Dette aftales konkret i det enkelte tilfælde.

Hvordan søger jeg om optagelse på specialundervisning for voksne?
Ansøgning om optagelse sker ved henvendelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning, skolevejleder, sagsbehandler eller til Uddannelsescenter Mariebjerg.

Det er din kommune, der beslutter, om du kan optages på specialundervisning for voksne. Søger din kommune om din optagelse på Uddannelsescenter Mariebjerg, beslutter vi, om du kan optages på skolen.

Hent her vores ansøgningsskema til Specialundervisning for voksne LSV. (PDF)