Undervisning

Den 3-årige ungdomsuddannelse er særlig tilrettelagt uddannelse(STU) til unge i alderen 16-25 år
Uddannelsen sigter mod at gøre dig parat til et selvstændigt voksenliv. Uddannelsen er rettet mod beskæftigelse, bolig og fritid. I samarbejde med dine pårørende og Ungdommens Uddannelsesvejledning er du med til at udarbejde din egen uddannelsesplan. Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik. Det ugentlige timetal er 21 timer.

Den 3-årige ungdomsuddannelse og afklaringsforløb
Din ungdomsuddannelse indledes med et afklaringsforløb. Dette kan vare op til 12 uger. Med udgangspunkt i dine indlæringsmuligheder, kvalifikationer og interesser udarbejder vi her indholdet i din ungdomsuddannelse. I forløbet arbejder du også med dine fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Basisundervisning og projektundervisning
Undervisningen foregår som basisundervisning og projektundervisning. På basisundervisningen har du dine holdkammerater, som du følges med gennem skoleåret.

Gennem undervisningen udvikler du dig personligt, socialt og fagligt, og du får mere viden om samfundsforhold. Der undervises bl.a. i kommunikation, bo-undervisning, det at klare sig selv, samfundsorientering, egen økonomi, PC-kendskab, sociale fag og fritid. Du trænes også i at indgå i arbejdssituationer. Bl.a. bliver du undervist i arbejdsmarkedsforhold. Du kommer på virksomhedsbesøg, og du har fag, hvor du forbereder dig på dine praktikker.

På Mariebjerg Uddannelsescenter har du også en kontaktlærer og en kontaktpædagog. De taler med dig om selve undervisningen, og herunder hvad du gerne vil lære mere af.

Ungdomsuddannelsen og kompetencepapir
Når du afslutter din ungdomsuddannelse, får du et kompetencepapir, der beskriver hvad du har lært i løbet af uddannelsen.

Se flere billeder fra undervisningen her


Previous page: Den 3-årige ungdomsuddannelse
Næste side: Praktik