Under praktikken

Man overholder de indgåede aftaler med praktikstedet vedr. besøg, opfølgning og evaluering.

Det er en god idé at man jævnligt på egen hånd kontakter praktikstedet og eleven, for at høre hvordan det går og imødekomme evt. problemer tidligt.

Praktikstedet kan til enhver til kontakte skolens kontor på 96 11 46 40