Værdigrundlag

Uddannelsescenter Mariebjerg – med fokus på dig og din uddannelse

Uddannelsescenter Mariebjerg er en moderne specialskole for unge og voksne. Vi tilbyder højt specialiseret undervisning, der altid tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentiale, kvalifikationer og interesser.

Vi ser ethvert menneske som enestående og tager afsæt i den grundholdning, at alle mennesker har muligheder, som kan udvikles. Det handler om at finde den enkeltes læringsstil og skabe det rette læringsrum. Det ser vi som vores væsentligste opgave. På Uddannelsescenter Mariebjerg har vi den enkelte elevs behov, trivsel og udvikling i centrum, og vi tænker altid eleven ind i fællesskabet. På Mariebjerg sætter vi venskab, omsorg, gæstfrihed og humor højt.

Med udgangspunkt i respekten for det enkelte menneske ser vi elevens selvbestemmelse og medindflydelse som afgørende for læring og udvikling. Derfor deltager eleven i beslutningsprocesserne omkring undervisning, aktiviteter, kollegiet m.m. Dette sker ved elevsamtaler, gruppemøder, på beboerrådsmøder, i elevrådet og ved deltagelse i skolebestyrelsen. Det er målet, at eleven udvikler selvstændighed og tager ansvar for eget liv og for fællesskabets interesser. Ansvarlighed og forståelse for konsekvenser af egne valg hører naturligt med i denne sammenhæng.

Elevens bagland er af største betydning for eleven og dermed for skolen. Vi lægger vægt på et godt samarbejde, som bygger på respekt og god, åben kommunikation. Pårørende er altid velkomne på skolen. Mariebjerg er et åbent og gæstfrit hus.

Med fokus på dig og din uddannelse bliver et skoleophold på Mariebjerg dermed en uddannelsestid, hvor vi sammen bygger bro til et indholdsrigt og meningsfyldt liv.


Previous page: Praktikbeskrivelse til studerende
Næste side: Fotoalbum